Nasza oferta

Aplikacja NAUCZYCIEL przeznaczona jest dla uczniów:

  • szkół podstawowych
  • szkół ponadpodstawowych
  • studentów (start od 01 października 2020)

Aplikacja Nauczyciel to aplikacja na komputer, smartfon, tablet, telewizor (z dostępem do internetu).

Oferujemy III poziomy skorzystania z usługi w ramach aplikacji.

[Pomoc edukacyjna – Poziom I podstawowy]

Dziecko może otrzymać pomoc edukacyjną w ramach usługi podstawowej, która obejmuje :

a) wyjaśnienie podstawowych twierdzeń, zasad, reguł, które pozwolą zrozumieć omawiane na lekcji zagadnienie,

b) pomoc w odrobieniu pracy domowej, wskazanie możliwych sposobów rozwiązania problemu.

[Pomoc Edukacyjna Ekstra – Poziom II dodatkowy]

Dziecko za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem usług „aplikacji Nauczyciel” może skorzystać z drugiego poziomu usługi, który obejmuje:

a)  diagnozę stanu wiedzy oraz potrzeb edukacyjnych ucznia,

b) przedstawienie propozycji planu podjęcia działań edukacyjnych, sposobu i metod wsparcia edukacyjnego, uzupełnienia ewentualnych braków lub rozszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień omawianych na lekcjach danego przedmiotu.

c)  przeprowadzenie zaplanowanych działań edukacyjnych, wspierających proces nauczania, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

[Porada Edukacyjna Prestiż – Poziom III dodatkowy]

Dziecko (w ramach zawartej umowy przez opiekuna prawnego) może, zgodnie z wyrażoną wolą, skorzystać odpłatnie z trzeciego poziomu zaawansowania Usługi edukacyjnej, która obejmuje:

a) przygotowanie ucznia do złożenia egzaminu kończącego szkołę lub egzaminu maturalnego,

b) przygotowanie ucznia do konkursów przedmiotowych, turniejów i olimpiad,

c) możliwość korzystania z dostępnych poprzez aplikację cyfrowych zasobów edukacyjnych – tworzonych przez nauczycieli dodatkowych materiałów multimedialnych, filmów edukacyjnych, poszerzających zakres wiedzy z danego przedmiotu oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności.

Aplikacja NAUCZYCIEL stwarza możliwość korzystania z konsultacji z zakresu nauczanych w szkołach przedmiotów obowiązkowych (z wyłączeniem muzyki, plastyki, techniki oraz wychowania fizycznego).

Aplikacja dostępna dla użytkowników wszystkich sieci oraz dla Polonii czasowo przebywającej poza krajem.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ i skorzystaj z PROMOCJI
„0” zł – jednorazowa opłata za aktywację aplikacji do dnia 15 marca 2020. Opłata za abonament wynosi zgodnie z wybranym wariantem usług.

ABONAMENT
Aktywacja aplikacji do 15 marca 2020 – 0 zł
Cena miesięcznego abonamentu POZIOM I : już od 29,90 PLN